723 505 505  8:00 - 21:00
Regulamin Promocji „ Targi Ślubne 2023/2024”

Regulamin Promocji „ Targi Ślubne 2023/2024”

1. Promocja jest organizowany pod nazwą „Targi Ślubne 2023/2024” i jest zwany dalej "Promocją".

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem promocji jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835.

4. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.

5. W zdobyciu promocji na Targach może wziąć udział osoba - kobieta i mężczyzna, którzy odwiedzili stoisko marki Classica na targach ślubnych oraz:

a) zeskanowali kod QR doradcy

b) wpisali prawidłowo dane do formularza

c) zatwierdzili chęć otrzymania rabatu

d) otrzymali wiadomość sms potwierdzającą uzyskany rabat

6. Wykonując prawidłowo kroki z pkt.5:

a) klienci otrzymują rabat -25% ważny przez pierwsze trzy tygodnie od dnia zakończenia targów ślubnych.

b) po trzech tygodniach od dnia zakończenia targów, rabat -25% zamienia się na rabat -20%

c) rabat obowiązuje zarówno na obrączkę pojedynczą jak i komplet

d) rabat obowiązuje zarówno na próbę 333, 585 jak i wyższe próby

e) rabat odliczany jest od bazy obrączki, czyli obrączki klasycznej

f) rabat zdobyty na targach nie przysługuje na zakup pierścionka

g) jeden rabat nie łączy się z innymi rabatami.

h) rabat nie łączy się z usługą powierzonego złota

i) rabat nie łączy się z pierwszym kodem za zakup

7. Rabat trwa od dn.15.10.2023r do dn. 31.03.2024 do godziny 00:00 czasu polskiego dla miast:

a) Poznań

b) Kraków

c) Katowice

d) Rzeszów

e) ważność rabatu dla klientów Targowych w mieście Łódź, którzy prawidłowo wykonali kroki z pkt. 5 dobiega końca w dniu 30.04.2024.

8. Wykonując prawidłowo kroki z pkt.5 dodatkowo:

a) pierwsze 100 osób, które prawidłowo wpiszą się do formularza po zeskanowanym kodzie QR doradcy, mogą wziąć udział w przyznaniu dodatkowego vouchera z łącznej puli nagród o wartości 50 tys. zł

b) w przyznaniu dodatkowego vouchera mogą wziąć udział zarówno kobieta i mężczyzna, którzy wyrazili zgodę na udział w dodatkowej promocji.

c) Voucher przyznany z łącznej puli nagród o wartości 50 000 zł można zrealizować przez pierwsze trzy tygodnie od daty otrzymania informacji o wygranej, łączy się on dodatkowo z rabatem targowym -25%, po upływie tego czasu Voucher traci ważność.

d) Voucher z dodatkowej puli nagród łączy się wyłącznie z obrączkami tworzonymi od podstaw tj. uwzględniając próbę złota, rozmiar palca, szerokość, wysokość oraz ewentualne zdobienia.

e) Voucher nie łączy się z innym Voucherem

f) Dodatkowy Voucher nie łączy się z usługą powierzonego złota

g) Vouchery nie są wymienne kwotowo.

h) Vouchery z puli nagród zostaną ogłoszona bezpośrednio zwycięzcom maksymalnie tydzień po zakończeniu targów ślubnych za pomocą informacji przekazanej podczas rozmowy telefonicznej bądź wiadomości sms.

i) Voucher dodatkowy dotyczy zakupu kompletu obrączek, w przypadku zakupu jednej sztuki jest dzielony o wartość przyznanej kwoty.

9. Na obrączki z katalogu realizacji przysługuje rabat -25% odliczany od bazy, czyli obrączki klasycznej, dodatki w postaci zdobień doliczane są w cenie regularnej,

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Nagrodzeni Uczestnicy odpowiadają za podanie danych niezbędnych do umożliwienia zrealizowania przyznanego rabatu. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania:

a) adresu e-mail

b) numeru telefonu

12. Nieudostępnienie lub podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 18 Regulaminu, powoduje utratę prawa do realizacji rabatu przez Uczestnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

13. Promocja nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

14. Organizator oświadcza, iż rabaty są przekazywane, w ramach niniejszej promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

15. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Classica Nieweglowski.

16. Dane osobowe Uczestników promocji są przetwarzane w celu realizacji rabatu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikajacych z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie laureatem promocji – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania rabatu.

18. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).