723 505 505  8:00 - 21:00
Regulamin - Kod na pierwsze zakupy

Regulamin - Kod na pierwsze zakupy

Regulamin Sklepu Internetowego CLASSICA –„ Kod na Pierwsze Zakupy”


1. Warunki Ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kodów promocyjnych na pierwszy zakup obrączek ślubnych lub pierścionków zaręczynowych w sklepie internetowym classicatouch.com.

1.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na stronie internetowej sklepu.

1.3. Organizatorem promocji jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem“.

1.4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: [email protected] lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.

2. Kod Promocyjny na Pierwszy Zakup Obrączek lub Pierścionków:

2.1. Kod promocyjny na pierwszy zakup jest dostępny wyłącznie dla klientów, którzy dokonują zakupu obrączek lub pierścionków po raz pierwszy.

2.2. Każdy klient ma prawo do jednego kodu promocyjnego na pierwszy zakup obrączek lub pierścionków.

2.3. Kod promocyjny jest jednorazowego użytku i nie podlega wymianie na gotówkę.

2.4. Kod uprawniający do skorzystania z promocji nosi nazwę: VIPMY i obniża wartość obrączek o -19% dla wszystkich wariantów kolorystycznych. Rabat odliczany jest od ceny regularnej.

2.5. Kod nie łączy się z usługą powierzonego złota

2.6  Kod nie łączy się z dodatkowym kodem lub rabatem.

2.7  Kod obowiązuje przy zakupie pary obrączek bądź pierścionka zaręczynowego.

3. Warunki Korzystania z Kodu:

3.1. Kod promocyjny ważny jest od 11.06.2024 do odwołania.

3.2. Kod promocyjny nie może być używany równocześnie z innymi promocjami ani zniżkami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

3.3. Kod promocyjny może być wykorzystany tylko do zakupu obrączek lub pierścionków dostępnych w ofercie sklepu internetowego www.classicatouch.com.

4. Procedura Korzystania z Kodu:

4.1. Klient, który otrzymał kod promocyjny, powinien wprowadzić go w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia obrączek oraz pierścionków przez sklep internetowy.

4.2. Kod promocyjny powinien zostać użyty przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia niemożliwe będzie zastosowanie kodu do danego zakupu.

4.3 Warunkiem wykorzystania kodu VIPMY w salonie stacjonarnym jest rezerwacja spotkania przez dostępny na stronie www.classicatouch.com kalendarz rezerwacji z wpisanym dedykowanym kodem.

5. Odpowiedzialność:

5.1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu promocyjnego przez klienta.

5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do unieważnienia kodu promocyjnego, jeśli stwierdzi naruszenie warunków regulaminu.

6. Zmiana lub Anulowanie Kodu:

6.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania kodu promocyjnego bez podania przyczyny.

6.2. W przypadku anulowania kodu promocyjnego klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie czy rekompensata.

7. Postanowienia Końcowe:

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego.

7.2. Każdy klient, korzystając z kodu promocyjnego, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

7.3. W sprawach spornych właściwe będzie polskie prawo, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby sklepu internetowego.