Koszyk

Koszyk jest pusty.

Łącznie do zapłaty

0,00 zł

Kliknij i zarezerwuj bezpłatne spotkanie w salonie
723 505 505  Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Classica

Regulamin: "Classica Tour 2023 - 50 000zł"

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Classica Tour 2023 – 50 000zł ” i jest zwany dalej " Konkursem ".

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Konkursu jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem“.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.

6. W konkursie może wziąć udział osoba - kobieta i mężczyzna, którzy odwiedzili stoisko marki Classica na targach ślubnych oraz:

a) zeskanowali kod QR doradcy

b) wpisali prawidłowo dane do formularza

c) zatwierdzili chęć otrzymania rabatu

d) otrzymali wiadomość sms potwierdzającą uzyskany rabat

7. Wykonując prawidłowo kroki z pkt.4, Klienci otrzymują rabat -20% na zakup pary obrączek ślubnych oraz biorą udział w otrzymaniu dodatkowych nagród o wartości 50 000zł.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Jeden rabat nie łączy się z innymi rabatami.

10. Rabat 20% łączy się z usługą powierzonego złota

a) Dodatkowy Voucher nie łączy się z usługą powierzonego złota

b) Vouchery nie są wymienne.

11. Rabat można realizować od dnia, w którym otrzymana została wiadomość sms potwierdzająca uzyskany rabat do dnia zawartego w wiadomości sms. Po tym terminie prawo do realizacji promocji wygasa i nie uprawnia do skorzystania z warunków Promocji.

12. Rabat obowiązuje tylko przy zakupie obrączek w próbie 585.

13. Konkurs trwa od dn. 01.01.2023r do dn. 31.12.2023 do godziny 00:00 czasu polskiego. Nagrody zostaną ogłoszona bezpośrednio zwycięzcom maksymalnie tydzień po zakończeniu targów ślubnych za pomocą informacji przekazanej podczas rozmowy telefonicznej.

14. Nagrodzeni Uczestnicy odpowiadają za podanie danych niezbędnych do umożliwienia zrealizowania wygranej w Konkursie. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania: - imienia i nazwiska-  numer telefonu-  adres email

15. Nieudostępnienie lub podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 18 Regulaminu, powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

16. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

17. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

a) wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz

b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. rozpowszechnieniem informacji na temat przebiegu i zakończenia Konkursu.

19. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

20. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

21. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.

22. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.