Dotknij i zarezerwuj bezpłatne spotkanie w salonie
Dotknij aby odebrać rabat, pozostało tylko
Pozostałod : h : m : s
723 505 505  Pn.-Pt. 8:00 - 16:00
Classica

Regulamin Promocji „ Targi Ślubne Classica 2023/2024 – 50 000zł”

1. Promocja jest organizowany pod nazwą „ Targi Classica 2023/2024 – 50 000zł” i jest zwany dalej "Promocją".

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem promocji jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem“, zwana dalej „Organizatorem“.

4. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.

5. W zdobyciu promocji na Targach może wziąć udział osoba - kobieta i mężczyzna, którzy odwiedzili stoisko marki Classica na targach ślubnych oraz:

a) zeskanowali kod QR doradcy

b) wpisali prawidłowo dane do formularza

c) zatwierdzili chęć otrzymania rabatu

d) otrzymali wiadomość sms potwierdzającą uzyskany rabat

e) wyrazili chęć wzięcia udział w zdobyciu dodatkowych nagród z puli 50 000zł

6. Wykonując prawidłowo kroki z pkt.5:

a) klienci otrzymują rabat -30% ważny przez pierwsze trzy tygodnie od dnia zakończenia targów ślubnych.

b) po trzech tygodniach od dnia zakończenia targów, rabat -30% zamienia się na rabat -20%.

c) rabat obowiązuje zarówno na obrączkę pojedynczą jak i komplet

d) rabat obowiązuje zarówno na próbę 333, 585 jak i wyższe próby

e) rabat odliczany jest od bazy obrączki, czyli obrączki klasycznej

f) Voucher zdobyty z puli nagród 50 000 zł można zrealizować przez pierwsze trzy tygodnie od daty otrzymania informacji o wygranej i łączy się z rabatem targowym -30%, po tym czasie Voucher traci ważność.

g) rabat zdobyty na targach nie przysługuje na zakup pierścionka

h) Voucher z dodatkowej puli nagród łączy się wyłącznie z obrączkami tworzonymi od podstaw

i) Voucher nie łączy się z innym Voucherem

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Jeden rabat nie łączy się z innymi rabatami.

9. Rabat nie łączy się z usługą powierzonego złota

a) Dodatkowy Voucher nie łączy się z usługą powierzonego złota

b) Vouchery nie są wymienne kwotowo.

c) Voucher oraz rabat obowiązuje wyłącznie na obrączki tworzone od podstaw

d) Na obrączki z katalogu realizacji przysługuje wyłącznie rabat -30% odliczany od bazy w wybranych modelach doliczany jest od całości.

10. Rabat można realizować od dnia, w którym otrzymana została wiadomość sms potwierdzająca uzyskany rabat do dnia zawartego w wiadomości sms. Po tym terminie prawo do realizacji promocji wygasa i nie uprawnia do skorzystania z warunków Promocji.

11. Promocja trwa od dn. 15.10.2023r do dn. 31.03.2024 do godziny 00:00 czasu polskiego.

12. Vouchery z puli nagród zostaną ogłoszona bezpośrednio zwycięzcom maksymalnie tydzień po zakończeniu targów ślubnych za pomocą informacji przekazanej podczas rozmowy telefonicznej.

13. Nagrodzeni Uczestnicy odpowiadają za podanie danych niezbędnych do umożliwienia zrealizowania przyznanego rabatu. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania:

a) adresu e-mail

b) numeru telefonu

14. Nieudostępnienie lub podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 18 Regulaminu, powoduje utratę prawa do realizacji rabatu przez Uczestnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

15. Promocja nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

16. Organizator oświadcza, iż rabaty są przekazywane, w ramach niniejszej promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

17. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Classica Nieweglowski.

18. Dane osobowe Uczestników promocji są przetwarzane w celu realizacji rabatu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikajacych z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie laureatem promocji – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

19. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania rabatu.

20. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).