723 505 505  8:00 - 21:00
Regulamin "Will You Marry Me This Summer"

Regulamin "Will You Marry Me This Summer"

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Will You Marry Me This Summer"  do -23%“ i jest zwana dalej "Promocją".

2. Organizatorem promocji jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem“.

3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.

4. Promocja obowiązuje na obrączki klasyczne (bazę) w wysokości -20% i pierścionki zaręczynowe do -23%.

a) promocja obowiązuje zarówno na pojedynczą sztukę jak i komplet obrączek ślubnych

b) najwyższy rabat pierścionkowy dotyczy modeli wykonanych w czarnym złocie

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Jeden rabat nie łączy się z innymi rabatami.

a) rabat nie łączy się z konkursami

b) rabat nie łączy się z rabatem przyznanym na targach ślubnych

c) rabat nie łączy się z dodatkowymi Voucherami

d) rabat nie łączy się z pocztą pantoflową oraz złotym biletem

7. Promocja nie obowiązuje na powierzone złoto

8. Rabaty można realizować od dnia 12.06.2023 do odwołania. Po tym terminie prawo do realizacji rabatu wygasa i nie uprawnia do skorzystania z warunków Promocji

9. Organizator oświadcza, iż rabaty są przekazywane, w ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

10. Uczestnik decydujący się na zakup stacjonarnie lub online wpisujący adres e-mail, numer kontaktowy w formularzu:

a) wyraża zgodę na udział w Promocji oraz

b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

c) zgadza się na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny

11. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

12. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach realizacji kodów rabatowych, kontaktowych, marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Promocji – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Kodu Rabatowego.

14. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).