Dotknij i zarezerwuj bezpłatne spotkanie w salonie
Dotknij aby odebrać rabat, pozostało tylko
Pozostałod : h : m : s
723 505 505  Pn.-Pt. 8:00 - 16:00
Classica

Zamów teraz zapłać później

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Zamów teraz, zapłać później” i jest zwana dalej "Promocją".

2. Organizatorem promocji jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem“.

3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.

4. Promocja obowiązuje na wpłatę 30% wartości zadatku na poczet zamówienia

a) 70% należności jest możliwa przy wpłacie nawet za rok bądź w ustalonym terminie

b) Przy wpłacie 30% zadatku gwarantujemy ceny obowiązujące w dniu podpisania umowy

c) Promocja obowiązuje wyłącznie na zakup obrączek ślubnych

5. Promocję można realizować od dnia 24.10.2023 roku do odwołania. Po tym terminie prawo do realizacji promocji wygasa i nie uprawnia do skorzystania z ich warunków.

6. Organizator oświadcza, iż kody rabatowe są przekazywane, w ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

7. Uczestnik wpisujący adres e-mail, numer kontaktowy w formularzu:

a) wyraża zgodę na udział w Promocji oraz

b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

9. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach realizacji kodów rabatowych, kontaktowych, marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z

Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Promocji – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Kodu Rabatowego.

11. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).