Koszyk

Koszyk jest pusty.

Łącznie do zapłaty

0,00 zł

Kliknij i zarezerwuj bezpłatne spotkanie w salonie
723 505 505  Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Classica

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego, działającego pod adresem www.classicatouch.com

I. DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która tworzy obrączki ślubne w zakładce „Konfigurator” na stronie www.classicatouch.com/konfigurator.
 2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres IP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, które zostały przekazane w trakcie rozmowy
 3. Live Chat – usługa internetowa stosowana w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów.
 4. Konfigurator – narzędzie za pomocą, którego Użytkownik projektuje obrączki ślubne
 5. Operator – osoba fizyczna, która udziela wszelkich informacji przy zdalnej obsłudze Klienta.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21- 300 Radzyń Podlaski , NIP 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul.Bukowa 17, 21-100 Lubartów, posiadający prawo do marki CLASSICA oraz sklepu internetowego pod adresem www.classicatouch.com

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (zwane dalej również: „RODO”) i innymi właściwymi aktami prawnymi.
 2. Dane przekazane przez Użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Administrator w tym celu zapewnia, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, a zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 2. udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych kroków przy wyborze obrączek oraz pierścionków.
 3. przyjmowanie zapytań dotyczących usług wykonywanych przez CLASSICA
 4. marketingowych, po wyrażeniu na to zgody Użytkownika.
 5. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
 6. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość, iż mogą one być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi.
 7. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń.
 9. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, chyba że umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy będą przewidywać dłuższe terminy.
 10. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przez Administratora – prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Użytkownika, w tym uzyskania kopii danych,
 • usunięcia danych (w tym prawo do bycia zapomnianym),

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się skontaktować poprzez e-mail: [email protected].

 PLIKI COOKIES

 1. Na stronie wykorzystywana jest technika Cookies – są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies.
 2. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • tworzenia statystyk i analiz, które podpowiadają w jaki sposób udoskonalać LIVE Chat oraz Konfigurator obrączek znajdujący się na www.classicatouch.com/konfigurator, by w jak największym stopniu odpowiadała potrzebom Użytkowników;
 • optymalizacji Live Chat pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek;
 • mierzenia skuteczności rozmów Użytkowników z Operatorami
 • zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników zalogowanych do bankowości internetowej;
 • zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził.
 1. Wyrażając zgodę na przetwarzanie plików cookies, Użytkownik wyraża równoznaczną zgodę na weryfikowanie działań poszczególnych kroków na Konfiguratorze przez Operatora oraz możliwość zainicjowania przez niego rozmowy.

GOOGLE ANALYTICS

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Przypominamy, że Google ma własną politykę prywatności, które jest niezależna od polityki prywatności www.classicatouch.com. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady i procedury.

GOOGLE ADWORDS

Niniejsza strona korzysta z Google Adwords – platformy reklamowej Google pozwalającej na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych. Do mierzenia skuteczności działań oraz ich optymalizacji strona korzysta ze śledzenia konwersji. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie zainteresowania stroną oraz innych konwersji z reklamy. Funkcja reklamowa Google Analytics z włączoną funkcją reklamową pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie na stronie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy.

W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

FACEBOOK PIXEL

Niniejsza witryna internetowa korzysta z pixela Facebook’a w celu mierzenia skuteczności reklamowania strony za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam reklam Administratora. Jest to narzędzie, które pomaga zmierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Dane z pixela są wykorzystywane w poniższym zakresie:

 • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
 • tworzenie grup odbiorców reklam,
 • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i na stronie,

W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie.

Więcej informacji dot. piksela znajdziecie Państwo tutaj:

Polityka prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

LIVE CHAT

Zapewniamy Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi Operatorami za pośrednictwem czatu on-line. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy CLASSICA.

Live Chat jest usługą internetową stosowaną w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora, która nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika oraz do której dostęp uzyskuje się dzięki połączeniu przez Operatora. Klient ma możliwość prowadzenia rozmowy z Operatorem za pomocą trzech narzędzi:

a)   rozmowa wideo

b)   rozmowa głosowa 

c)   rozmowa pisana

Klient korzystający z kontaktu wyraża zgodę na weryfikowanie działań oraz inicjowanie rozmowy przez Operatora.

TRUSTBADGE I TRUSTED SHOPS

1. Wyświetlanie widżetu

Kategorie danych: dane dostępowe (tzw. pliki dziennika serwera, np. adres IP, data i godzina dostępu itp.) Trusted Shops udostępnia dla poszczególnych stron internetowych Użytkownika różne widżety (np. Trustbadge) i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz związane z nimi przetwarzanie danych. W związku z integracją i wykorzystywaniem widżetów w określonych celach, Użytkownik zobowiązany jest spełnić obowiązki informacyjne.

Integracja widżetu na stronie internetowej Użytkownika umożliwia wyświetlanie autentycznych opinii klientów, a w przypadku Trustbadge również gromadzenie opinii klientów. Za wyświetlanie widżetu w internecie odpowiada Użytkownik. Integracja Trustbadge umożliwia wyświetlanie znaku jakości Trusted Shops, zbieranie opinii i wyświetlanie usług Trusted Shops dla kupujących. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o integracji.

Trustbadge w swojej polityce prywatności. Użytkownik jest w tym zakresie odpowiedzialny za wskazanie podstawy prawnej i realizację wszystkich pozostałych obowiązków informacyjnych. Jeśli podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie udokumentowanie podstawy prawnej w tym przeprowadzenie analizy ważenia interesów (tzw. test równowagi). Jeśli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Użytkownik jest odpowiedzialny za udokumentowanie zgody i zapewnienie, że fakt jej udzielenia jest możliwy do udowodniona. Trusted Shops poinformuje Użytkownika, jeśli integracja Trustbadge skutkuje czynnościami przetwarzania, na które bezwzględnie należy uzyskać zgodę, np. poprzez konfigurację ustawień plików cookie.

Po wywołaniu Trustbadge są rejestrowane i zapisywane anonimowe pliki dziennika serwera osób odwiedzających witrynę. Zapisywane są w szczególności zanonimizowany adres IP, data i godzina wejścia na stronę oraz adres strony przekierowującej. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowego działania strony internetowej oraz rejestrowanie błędów. Podstawą prawną dla sporządzania i przechowywania plików dziennika serwera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik jest zobowiązany poinformować o podstawie prawnej, z kolei Trusted Shops jest odpowiedzialny za udokumentowanie i przeprowadzenie analizy ważenia interesów (tzw. test równowagi).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. CLASSICA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.
 3. Więcej informacji dotyczących warunków świadczenia usług, w szczególności zasad funkcjonowania strony internetowej, sposobów i warunków zawierania umów oraz warunków dostępu do treści i korzystania ze strony znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu.
 4. Klienci wyrażają równoznaczną zgodę na weryfikowanie działań oraz inicjowanie rozmowy przez Operatora po zatwierdzeniu odpowiednich klauzul.