723 505 505  8:00 - 21:00
Certyfikat jakości

Certyfikat jakości

Dotyczy biżuterii marki Classica Niewęgłowski

Classica

Informacje zawarte w Certyfikacie oparte są na standardach ustalonych i obowiązujących w miedzynarodowych instytutach gemmologicznych: GIA - Gemological Institute of America (Stany Zjednoczone), HRD - Diamond High Council (Belgia) oraz IGI - International Gemological Institute (Belgia).

Certyfikat sporządzono przy zachowaniu prawnej staranności, na podstawie obowiązujących norm jakości, zasad handlowych i rzeczoznawczej rzetelności przy użyciu lupy 10 - krotnej oraz kamieni porównawczych.

SKALA CZYSTOŚCI

Czystość diamentu zależy od poziomu jego przezroczystości i jest warunkowana obecnością lub brakiem zmian wewnętrznych lub zewnętrznych. Większość diamentów zawiera zanieczyszczenia powstałe podczas ich wzrostu, są to głównie małe wrostki, ledwie widoczne przy użyciu mikroskopu lub lupy.